• +40 729 792 949
 • info@limitlessconsulting.ro
 • Romania

Simulatoare teste ISF

Testele de acreditare de intermediar în asigurări și reasigurări în România: Un pas esențial în cariera ta!

Teste de Acreditare pentru Intermediari în Asigurări și Reasigurări | Limitless Consulting

Explorăm importanța, structura și cum să te pregătești pentru a obține acreditarea esențială în industria asigurărilor și reasigurărilor din România.

1. Despre Testele de Acreditare pentru Intermediari

În România, intermediarii în asigurări și reasigurări trebuie să susțină și să promoveze un test de acreditare înainte de a putea activa în industrie. Acest test, administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), asigură că intermediarii au competențele necesare și respectă reglementările în domeniu.

2. Importanța Acreditării de Intermediar

 • Conformitate legală: Pentru a-ți desfășura activitatea legal, trebuie să deții acreditarea corespunzătoare. Aceasta te protejează în fața consecințelor juridice negative.
 • Credibilitate și încredere: Acreditarea confirmă competența ta profesională și sporește încrederea clienților și partenerilor de afaceri.
 • Acces la oportunități de carieră: Deschide ușa către diverse oportunități în industrie, inclusiv roluri ca agent independent, broker sau chiar înființarea unei agenții proprii.

3. Structura Testelor de Acreditare

 • Cunoștințe teoretice: Acoperă terminologia, produsele de asigurare, legislația și reglementările specifice.
 • Aplicarea practică: Testează abilitățile practice, inclusiv identificarea nevoilor clienților și evaluarea riscurilor.
 • Reglementări și etică: Verifică respectarea reglementărilor și codurilor etice care guvernează activitatea intermediarilor.

4. Pregătirea pentru Testele de Acreditare

 • Studiu temeinic: Consultă literatura de specialitate, manualele și ghidurile oficiale pentru o înțelegere completă a subiectelor.
 • Cursuri de pregătire: ASF și alte instituții oferă programe specializate pentru a te familiariza cu materialele și pentru îndrumare.
 • Exerciții practice și simulări: Participă la astfel de activități pentru a te familiariza cu structura și stilul întrebărilor.

Acreditarea de intermediar în asigurări și reasigurări este esențială pentru o carieră de succes. Planifică-ți pregătirea adecvat și utilizează resursele disponibile pentru a-ți crește șansele de succes în testele de acreditare.

Testeaza cat de pregatit esti pentru examen cu simulatorul de examen ISF

In cazul in care intampinati probleme cu simulatorul sau descoperiti ori ce fel de greseli va rugam sa ne anuntati pe adresa de mail info@limitlessconsulting.ro sau la telefon si WhatsApp pe numarul 0729.792949. 

0%

Întrebări Intermediar în asigurări și Angajat societate de asigurări 13.03.2023

1 / 40

1. Prin intermediul unui contract de asigurare de viaţă:

2 / 40

2. Dacă clienții nu au optat pentru consultanță, atunci sunt exceptate de la acordarea consultanței următoarele categorii de asigurări:

3 / 40

3. Despre încrederea clientului în sistemul de asigurări, în general, și în distribuitorul în asigurări și/sau reasigurări, în particular, se poate afirma că:

4 / 40

4. Etapa procesului de vânzare în care obiectivul distribuitorului în asigurări este să obțină cât mai multe informații privind necesitățile de protecție financiară, planurile de viitor, posibilitățile financiare ale clientului său, respectiv de existența anumitor produse de asigurare, informații pe baza cărora va concepe soluția financiară, este cunoscută ca fiind etapa:

5 / 40

5. Asigurările și opțiunile suplimentare:

6 / 40

6. În funcție de numărul persoanelor cuprinse în asigurare, asigurările de viață pot fi:

7 / 40

7. Care dintre următoarele afirmații se referă la un risc asigurabil?

8 / 40

8. Oamenii de vânzări se confruntă frecvent cu contexte care le permit și/sau încurajează încălcarea politicilor de etică ale companiei. Această afirmație este:

9 / 40

9. Conform legislației aplicabile privind conduita distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, elementul care se referă la faptul că distribuitorul nu are voie să divulge datele personale ale clienților decât persoanelor din societate care trebuie să cunoască aceste informații este standardul privind:

10 / 40

10. Despăgubirea reprezintă:

11 / 40

11. Beneficiarul asigurării este persoana care:

12 / 40

12. Un risc obiectiv este:

13 / 40

13. În cazul unei asigurări de căsătorie, indemnizația de asigurare se plătește:

14 / 40

14. În cazul asigurării suplimentare de invaliditate permanentă, indemnizația de asigurare:

15 / 40

15. Asigurările de viață cu componentă de risc și capitalizare (mixte) sunt:

16 / 40

16. Anuitățile sunt acel tip de asigurare de viață în care beneficiile sunt plătite de către asigurător atât timp cât este în viață:

17 / 40

17. Indicați dacă există situație de incompatibilitate între intermediarii principali și intermediarii secundari prevăzuți de legislație care desfăşoară activitate de distribuţie, pe lângă canalele proprii de distribuţie, după caz, şi prin intermediul conducerii executive, precum şi al angajaţilor implicaţi în activitatea de distribuţie, precum și angajații sau conducerea executivă a acestora:

18 / 40

18. Se recomandă ca distribuitorul în asigurări și/sau reasigurări să abordeze în interacțiunea cu clienții săi:

19 / 40

19. În cazul asigurării suplimentare de afecțiuni grave, prima de asigurare este:

20 / 40

20. Entitatea implicată în procesul de asigurare care angajează relația de asigurare și are rolul de a achita primele scadente este:

21 / 40

21. Se consideră că managementul relației distribuitorului în asigurări și/sau reasigurări cu clienții săi începe:

22 / 40

22. Etica reprezintă:

23 / 40

23. Dintre rolurile pe care le poate îndeplini un client în cadrul procesului de asigurare, cel care presupune faptul că acel client încasează efectiv despăgubirile este cunoscut drept:

24 / 40

24. Documentul privind analiza cerinţelor şi necesităţilor clienţilor:

25 / 40

25. Conform legislației aplicabile privind conduita distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, elementul care se referă la faptul că distribuitorul în asigurări și/sau reasigurări trebuie să acționeze permanent în litera și spiritul legii este standardul privind:

26 / 40

26. În ce act legislativ se regăsește definiția contractului de asigurare?

27 / 40

27. Precizați varianta completă și corectă privind elementele în funcție de care variază costul asigurării mixte de viață:

28 / 40

28. O stare, un context al unei entități care este nesatisfăcătoare, care crează disconfort și care determină acea entitate să întreprindă o acțiune clară în direcția diminuării sau chiar eliminării acelui disconfort, este cunoscută drept:

29 / 40

29. Se pot anexa clauze suplimentare la încheierea asigurării RCA sau pe parcursul derulării acesteia?

30 / 40

30. Pentru efectuarea înscrierii la un examen de certificare candidatul trebuie să:

31 / 40

31. Înregistrarea în Registrul Intermediarilor Secundari a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări se realizează de către:

32 / 40

32. Examenul de absolvire în domeniul distribuției de asigurări:

33 / 40

33. B2C se referă la segmentul de clienți al unui distribuitor în asigurări și/sau reasigurări care poate fi denumit:

34 / 40

34. Indicați care este beneficiul asigurărilor de viață individuale:

35 / 40

35. Asigurarea PAD, pentru o locuința de tip B, se încheie pentru suma asigurată:

36 / 40

36. În cazul suspendării contractului de distribuție încheiat între asigurător, respectiv intermediarul principal, pe de o parte, și intermediarul secundar, pe de altă parte, consecințele vor fi:

37 / 40

37. Sunt numele și prenumele unei persoane fizice considerate a se încadra în categoria datelor cu caracter personal?

38 / 40

38. Există vreo distincție între distribuitorul de asigurări și intermediarul de asigurări?

39 / 40

39. În cazul asigurărilor de bunuri, franșiza poate fi:

40 / 40

40. Agenții de asigurare pot fi creatori de produse?

Your score is

0%

0%

Întrebări CONDUCATOR 13.03.2023

1 / 40

1. Sunt numele și prenumele unei persoane fizice considerate a se încadra în categoria datelor cu caracter personal?

2 / 40

2. Oamenii de vânzări se confruntă frecvent cu contexte care le permit și/sau încurajează încălcarea politicilor de etică ale companiei. Această afirmație este:

3 / 40

3. Principiul despăgubirii limitate se referă la faptul că:

4 / 40

4. În cazul asigurării de sănătate:

5 / 40

5. Asigurații, contractanții, respectiv păgubiții pot depune petiții (reclamații, sesizări, plângeri):

6 / 40

6. Părțile contractuale ale unei asigurări RCA sunt:

7 / 40

7. Prospectarea reprezintă activitatea de căutare și identificare de noi potențiali clienți, respectiv alcătuirea ”Listei de potențiali clienți”. În cadrul procesului de vânzare, aceasta face parte din etapa:

8 / 40

8. Indicați varianta corectă privind situația în care are loc încetarea contractului de asigurare de viață:

9 / 40

9. Protecția oferită de poliță de asigurare a Afacerilor Mici și Mijlocii constă în:

10 / 40

10. Indicați care sunt aptitudinile necesare unui manager de succes:

11 / 40

11. Managementul resurselor umane implică:

12 / 40

12. Stilul caracteristic unei persoane introvertite, emotive, care îi pune pe ceilalți înaintea sa, care se poate considera inferioară acestora, este:

13 / 40

13. Se pot anexa clauze suplimentare la încheierea asigurării RCA sau pe parcursul derulării acesteia?

14 / 40

14. În cazul în care clientul este satisfăcut de soluția de protecție financiară concepută de către distribuitorul în asigurări și/sau reasigurări, se trece la:

15 / 40

15. Printre beneficiile unui comportament etic al distribuitorului în asigurări și/sau reasigurări se numără:

16 / 40

16. Rezultatele evaluării performanței reprezintă:

17 / 40

17. Asigurarea facultativă CASCO se încheie pentru vehicule:

18 / 40

18. Prin asigurarea de călătorie, asigurătorul oferă protecție pentru:

19 / 40

19. Rata daunei reprezintă raportul procentual între:

20 / 40

20. Legat de așteptările unei persoane, indicați afirmația corectă:

21 / 40

21. Asigurarea CASCO este o asigurare facultativă ce acoperă daunele produse:

22 / 40

22. Renta cu rată fixă se plătește:

23 / 40

23. Precizați caracteristica ce trebuie îndeplinită de un bun Cod Etic (Cod de conduită):

24 / 40

24. Principalii operatori în piața de asigurări sunt:

25 / 40

25. Distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări își pot pierde dreptul de a profesa dacă:

26 / 40

26. Precizați varianta de răspuns care indică un exemplu de comportament al distribuitorului în asigurări și/sau reasigurări, considerat ca fiind neetic:

27 / 40

27. Din perspectiva conceptului ”decalaj de servicii”, educația financiară a clienților conduce la:

28 / 40

28. Pregătirea profesională continuă în domeniul distribuției de asigurări reprezintă:

29 / 40

29. Diferența între un produs de asigurare de tip Unit Linked și celelalte tipuri de asigurări de viață este dată de:

30 / 40

30. În cazul asigurării de viață, indicați când contractantul diferă de persoana asigurată:

31 / 40

31. Se recomandă ca distribuitorul în asigurări și/sau reasigurări să abordeze în interacțiunea cu clienții săi:

32 / 40

32. Indicați dacă există situație de incompatibilitate între intermediarii principali și intermediarii secundari prevăzuți de legislație care desfăşoară activitate de distribuţie, pe lângă canalele proprii de distribuţie, după caz, şi prin intermediul conducerii executive, precum şi al angajaţilor implicaţi în activitatea de distribuţie, precum și angajații sau conducerea executivă a acestora:

33 / 40

33. Potențialii clienți sunt cei care urmează să fie contactați de către distribuitorul în asigurări și/sau reasigurări deoarece întrunesc următoarea caracteristică:

34 / 40

34. În scopul perfecționării angajaților, în cadrul unei organizații se pot organiza activități:

35 / 40

35. Prima de asigurare pentru Răspunderea Civilă se stabilește în funcție de:

36 / 40

36. Privind următoarea situație: ”când percepe un lucru sau o situație, o persoană nu doar constată fapte, care sunt ”bucăți” obiective de informație despre care se poate dovedi că sunt adevărate, însă și interpretează acele fapte prin prisma (filtrul) propriilor cunoștințe și experiențe anterioare”, aceasta se aplică:

37 / 40

37. Tehnica AIDA:

38 / 40

38. În general, privind detaliile unui contract de asigurare, este adevărat faptul că:

39 / 40

39. În ce categorie se încadrează următorii intermediari: agenții, agenții auxiliari, agenții afiliați?

40 / 40

40. Componentele principale ale procesului de comunicare sunt:

Your score is

0%

Bine de stiut inainte de examen:

Ghid de utilizare Platformă ISF_utilizator Furnizor și Angajator_2023

Ghid de utilizare Platformă ISF_utilizator Candidat_2023

Tutorial video pentru crearea unui cont personal – https://www.loom.com/share/b42f41bc9a4941ad91a16ed9dcf6536a

 

Examenele online se susțin respectând programul sesiunilor aferente fiecărei categorii profesionale.

Tutorial video pentru înscrierea și susținerea unui examen online – Inscriere si sustinere examen online dupa aprobarea dosarului (loom.com)

Program sesiuni examene online

Acces sesiune online: 08:45 – 08:55;  Examen: 09:00 – 09:40

Acces sesiune online: 09:45 – 09:55;  Examen: 10:00 – 10:40

Acces sesiune online: 10:45 – 10:55;  Examen: 11:00 – 11:40

Acces sesiune online: 11:45 – 11:55;  Examen: 12:00 – 12:40

Acces sesiune online: 12:45 – 12:55;  Examen: 13:00 – 13:40

Acces sesiune online: 13:45 – 13:55;  Examen: 14:00 – 14:40

Acces sesiune online: 14:45 – 14:55;  Examen: 15:00 – 15:40

Sesiunile de examene online au o durată de 60 de minute pentru un număr limitat la 100 de persoane. Intrarea în sesiunea online se va face conform programului, înaintea orei de începere. Accesul la o sesiune este condiționat de intervalul afișat.