• +40 729 792 949
 • info@limitlessconsulting.ro
 • Romania

Simulatoare teste ISF

Testele de acreditare de intermediar în asigurări și reasigurări în România: Un pas esențial în cariera ta!

Teste de Acreditare pentru Intermediari în Asigurări și Reasigurări | Limitless Consulting

Explorăm importanța, structura și cum să te pregătești pentru a obține acreditarea esențială în industria asigurărilor și reasigurărilor din România.

1. Despre Testele de Acreditare pentru Intermediari

În România, intermediarii în asigurări și reasigurări trebuie să susțină și să promoveze un test de acreditare înainte de a putea activa în industrie. Acest test, administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), asigură că intermediarii au competențele necesare și respectă reglementările în domeniu.

2. Importanța Acreditării de Intermediar

 • Conformitate legală: Pentru a-ți desfășura activitatea legal, trebuie să deții acreditarea corespunzătoare. Aceasta te protejează în fața consecințelor juridice negative.
 • Credibilitate și încredere: Acreditarea confirmă competența ta profesională și sporește încrederea clienților și partenerilor de afaceri.
 • Acces la oportunități de carieră: Deschide ușa către diverse oportunități în industrie, inclusiv roluri ca agent independent, broker sau chiar înființarea unei agenții proprii.

3. Structura Testelor de Acreditare

 • Cunoștințe teoretice: Acoperă terminologia, produsele de asigurare, legislația și reglementările specifice.
 • Aplicarea practică: Testează abilitățile practice, inclusiv identificarea nevoilor clienților și evaluarea riscurilor.
 • Reglementări și etică: Verifică respectarea reglementărilor și codurilor etice care guvernează activitatea intermediarilor.

4. Pregătirea pentru Testele de Acreditare

 • Studiu temeinic: Consultă literatura de specialitate, manualele și ghidurile oficiale pentru o înțelegere completă a subiectelor.
 • Cursuri de pregătire: ASF și alte instituții oferă programe specializate pentru a te familiariza cu materialele și pentru îndrumare.
 • Exerciții practice și simulări: Participă la astfel de activități pentru a te familiariza cu structura și stilul întrebărilor.

Acreditarea de intermediar în asigurări și reasigurări este esențială pentru o carieră de succes. Planifică-ți pregătirea adecvat și utilizează resursele disponibile pentru a-ți crește șansele de succes în testele de acreditare.

Testeaza cat de pregatit esti pentru examen cu simulatorul de examen ISF

In cazul in care intampinati probleme cu simulatorul sau descoperiti ori ce fel de greseli va rugam sa ne anuntati pe adresa de mail info@limitlessconsulting.ro sau la telefon si WhatsApp pe numarul 0729.792949. 

0%

Întrebări Intermediar în asigurări și Angajat societate de asigurări 26.03.2024

1 / 40

1. Care sunt tipurile de asigurări de viață care satisfac nevoia de economisire sigură pentru momentele importante din viață?

2 / 40

2. Procesul de despăgubire pentru furtul total al vehiculului, în cazul asigurării facultative CASCO, se declanșează prin notificarea asigurătorului privind producerea riscului asigurat, în termen de maximum:

3 / 40

3. Subasigurarea, în cazul asigurării bunurilor, reprezintă situația în care suma asigurată a bunurilor este:

4 / 40

4. Când apare situația unei vânzări combinate?

5 / 40

5. Intermediarii și/sau asigurătorii au obligația să informeze asigurații, respectiv contractanții cu privire la încetarea contractului RCA și la posibilitatea de reînnoire a acestuia cu:

6 / 40

6. Selecția riscurilor presupune:

7 / 40

7. Conform legii, oferta RCA este valabilă pentru minimum:

8 / 40

8. Riscul de incendiu, pentru o locuință, este asigurabil, deoarece:

9 / 40

9. Examenul de absolvire a programelor de pregătire profesională în domeniul distribuției de asigurări este organizat de:

10 / 40

10. Asigurarea de incendiu și alte riscuri pentru activele persoanelor juridice acoperă:

11 / 40

11. Ce riscuri acoperă polița obligatorie PAD?

12 / 40

12. Indicați care sunt riscurile acoperite prin asigurările de sănătate:

13 / 40

13. Un risc dinamic este:

14 / 40

14. În cazul contractelor de reasigurare neproporționale, reasiguratorul răspunde:

15 / 40

15. Precizați care variantă reprezintă, pentru distribuitorului în asigurări și/sau reasigurări, un exemplu de comportament considerat ca fiind neetic:

16 / 40

16. Conform prevederilor legale în vigoare, societățile de asigurare din România tipăresc polițele de asigurare Carte Verde pe:

17 / 40

17. Franșiza specificată într-un contract de asigurare CASCO reprezintă partea din daună ce urmează a fi suportată de către:

18 / 40

18. Conform legislației aplicabile privind conduita distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, asigurătorii și intermediarii principali au obligaţia să își revizuiască Codurile de Etice (Codurile de Conduită) existente sau să elaboreze astfel de documente în care să includă cele mai bune practici la care să se raporteze distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări.
Indicați standardele ce trebuie să se regăsească în aceste Coduri Etice (Coduri de Conduită):

19 / 40

19. Accesul specialiștilor la surse variate de date pentru calculul riscurilor asigură:

20 / 40

20. Candidatul care nu promovează examenul de pregătire profesională continuă are dreptul să susțină un nou examen, ori de câte ori dorește, în aceleași condiții:

21 / 40

21. Categoria de clienți care achiziționează soluții de asigurare în scopuri private, pentru propria persoană sau pentru membrii ai familiei este cea a:

22 / 40

22. Privind asigurările de viață cu componentă de economisire, precizați care din următoarele afirmații este falsă:

23 / 40

23. ”Formula” corectă a decalajului de servicii este:

24 / 40

24. Pentru un asigurător, asigurarea de viață reprezintă:

25 / 40

25. Care sunt riscurile de bază acoperite printr-o asigurare de bunuri?

26 / 40

26. Practica asigurărilor identifică câteva motive pentru care se produce fenomenul de specializare a rolurilor la nivelul clientului, în cumpărător, plătitor și utilizator, iar unul dintre motive este:

27 / 40

27. Indicați dacă există situație de incompatibilitate între intermediarii principali și intermediarii secundari prevăzuți de legislație care desfăşoară activitate de distribuţie, pe lângă canalele proprii de distribuţie, după caz, şi prin intermediul conducerii executive, precum şi al angajaţilor implicaţi în activitatea de distribuţie, precum și angajații sau conducerea executivă a acestora:

28 / 40

28. În cazul asigurării bunurilor, inspecția de risc are ca principal obiectiv evaluarea riscului în vederea stabilirii:

29 / 40

29. Pentru promovarea examenului în domeniul distribuției de asigurări, candidatul trebuie să acumulez minimum:

30 / 40

30. Un client, în cadrul procesului de asigurare, poate îndeplini rolul de selectare și achiziționare a unui anumit produs de asigurare, adică rolul de:

31 / 40

31. Asigurările auto sunt:

32 / 40

32. Valabilitatea certificatului de absolvire a pregătirii profesionale în domeniul distribuției de asigurări este de:

33 / 40

33. În cazul producerii riscului asigurat, deținătorul unei polițe de asigurarea de incendiu și alte riscuri pentru activele persoanelor juridice, trebuie să înainteze:

34 / 40

34. Privind asigurarea CASCO, precizați cine poate încheia acest tip de asigurare::

35 / 40

35. Procedura de subscriere, în cazul asigurării facultative CASCO, se realizează în baza realizării inspecției de risc, care vizează:

36 / 40

36. În ceea ce privește gradul de profesionalizare al distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări din România, se poate afirma că, în ultimii ani:

37 / 40

37. Contractul de asigurare Carte Verde este necesar pentru:

38 / 40

38. Conform legislației aplicabile privind conduita distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, elementul care se referă la faptul că distribuitorul în asigurări și/sau reasigurări trebuie să acționeze permanent în litera și spiritul legii este standardul privind:

39 / 40

39. Una din cauzele pentru care un distribuitor în asigurări și/sau reasigurări își poate pierde dreptul de profesa o reprezintă:

40 / 40

40. Unul dintre avantajele reasigurării este:

Your score is

0%

0%

Întrebări Conducător_26.03.2024

1 / 40

1. Privind contractul de asigurare RCA, indicați care dintre afirmațiile următoare este adevărată:

2 / 40

2. Caracteristicile stilului directiv al managerului sunt:

3 / 40

3. Caracteristicile stilului transformațional al managerului sunt:

4 / 40

4. Asistența post-vânzare pentru clienți se referă la faptul că:

5 / 40

5. În ce situație vorbim de o despăgubire acceptată în ceea ce privește plata indemnizației de asigurare către beneficiarul acesteia?

6 / 40

6. Etapele procesului de selecție cuprind:

7 / 40

7. Programele de pregătire profesională continuă sunt structurate:

8 / 40

8. Beneficiile generate de către un client loial, la nivelul distribuitorului în asigurări și/sau reasigurări, sunt numeroase și diverse, printre cele mai relevante aflându-se:

9 / 40

9. Un distribuitor în asigurări și/sau reasigurări își poate redobândi dreptul de a profesa:

10 / 40

10. Prevederile din Codurile Etice (Codurile de conduită) care impun un cadru concret de acţiune al distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, norme şi principii de activitate în raport cu entitatea angajatoare, respectiv cu care colaborează, ce trebuiesc respectate, eventuale penalizări pentru abaterile de la conduita acceptată fac referire la:

11 / 40

11. În situația contractului de asigurare CASCO, în cazul evenimentului de daună totală, franșiza reprezintă un procent din suma asigurată și este deductibilă din:

12 / 40

12. Activitatea de Prospectare a pieței se încadrează, în cadrul procesului de vânzare, în etapa:

13 / 40

13. Care dintre următoarele afirmații privind analiza de nevoi pe care distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări o realizează împreună cu prospectul/clientul este adevărată:

14 / 40

14. În procesul de comunicare, în funcție de natura mesajului, se poate distinge una din următoarele forme de comunicare:

15 / 40

15. Indicați prin ce se caracterizează stilul suportiv al managerului:

16 / 40

16. Data încheierii cererii de asigurare reprezintă:

17 / 40

17. Riscurile care decurg din conducerea vehiculelor sub influența alcolului nu sunt asigurabile deoarece:

18 / 40

18. Pentru promovarea examenului în domeniul distribuției de asigurări, candidatul trebuie să acumulez minimum:

19 / 40

19. Un risc pur este:

20 / 40

20. În piața de asigurări, împărțirea rolurilor unui client (în cumpărător, utilizator și plătitor) poartă denumirea de:

21 / 40

21. Prin asigurarea de călătorie, asigurătorul oferă și protecție pentru:

22 / 40

22. Ce reprezintă excluderile unei polițe de asigurare de viață?

23 / 40

23. Cei patru piloni cheie pentru dezvoltarea funcției de risc în viitor sunt:

24 / 40

24. În cazul în care clientul este satisfăcut de soluția de protecție financiară concepută de către distribuitorul în asigurări și/sau reasigurări, se trece la:

25 / 40

25. Potențialii clienți sunt cei care urmează să fie abordați de către distribuitorul în asigurări și/sau reasigurări deoarece întrunesc caracteristicile:

26 / 40

26. Un bun Cod Etic (Cod de conduită) ar trebui să îndeplinească următoarea caracteristică:

27 / 40

27. Ce poate face un asigurător pentru a face față unor obligații mari de plată în viitor?

28 / 40

28. Precizați dacă în acordarea consultanței sunt relevante complexitatea produsului de asigurare propus și tipul de client căruia i se adresează:

29 / 40

29. În cazul asigurării RCA, clauza de decontare directă reprezintă gestionarea daunelor direct la:

30 / 40

30. Contractul de asigurare Carte Verde este necesar pentru:

31 / 40

31. Indemnizația oferită de asigurarea suplimentară în cazul producerii riscului de deces din accident:

32 / 40

32. Ce presupune sintagma “limitări legate de scop” în contextul GDPR?

33 / 40

33. ”Formula” corectă a decalajului de servicii este:

34 / 40

34. În conformitate cu prevederile GDPR, persoana vizată este:

35 / 40

35. Care din afirmațiile următoare privind analiza de nevoi este adevărată:

36 / 40

36. Trăsăturile umane ale unui manager performant sunt:

37 / 40

37. Caracterul de adeziune al contractului de asigurare înseamnă:

38 / 40

38. Privind riscul investițional, indicați afirmația corectă:

39 / 40

39. Ce este asigurarea de căsătorie?

40 / 40

40. Ce este denunțarea unilaterală a contractului de asigurare?

Your score is

0%

Bine de stiut inainte de examen:

Ghid de utilizare Platformă ISF_utilizator Furnizor și Angajator_2023

Ghid de utilizare Platformă ISF_utilizator Candidat_2023

Tutorial video pentru crearea unui cont personal – https://www.loom.com/share/b42f41bc9a4941ad91a16ed9dcf6536a

 

Examenele online se susțin respectând programul sesiunilor aferente fiecărei categorii profesionale.

Tutorial video pentru înscrierea și susținerea unui examen online – Inscriere si sustinere examen online dupa aprobarea dosarului (loom.com)

Program sesiuni examene online

Acces sesiune online: 08:45 – 08:55;  Examen: 09:00 – 09:40

Acces sesiune online: 09:45 – 09:55;  Examen: 10:00 – 10:40

Acces sesiune online: 10:45 – 10:55;  Examen: 11:00 – 11:40

Acces sesiune online: 11:45 – 11:55;  Examen: 12:00 – 12:40

Acces sesiune online: 12:45 – 12:55;  Examen: 13:00 – 13:40

Acces sesiune online: 13:45 – 13:55;  Examen: 14:00 – 14:40

Acces sesiune online: 14:45 – 14:55;  Examen: 15:00 – 15:40

Sesiunile de examene online au o durată de 60 de minute pentru un număr limitat la 100 de persoane. Intrarea în sesiunea online se va face conform programului, înaintea orei de începere. Accesul la o sesiune este condiționat de intervalul afișat.